Tìm hiểu hệ thống pháp luật thuế tại Việt Nam không thể bỏ qua

Hệ thống pháp luật thuế Việt Nam là một tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Chính phủ, dichvutot.top chia sẻ Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính ban hành, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực thuế. Hệ thống này bao gồm:

 1. Luật thuế:
 • Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14: Đây là luật thuế cơ bản, quy định các nguyên tắc chung về quản lý thuế, bao gồm: đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế, quản lý thuế, thanh tra thuế, xử lý vi phạm hành chính về thuế.
 • Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2020/QH14: Quy định về đối tượng chịu thuế, thuế suất, phương pháp tính thuế, khai thuế, nộp thuế và quản lý thuế đối với thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Luật Thuế thu nhập cá nhân số 06/2020/QH14: Quy định về đối tượng chịu thuế, thuế suất, phương pháp tính thuế, khai thuế, nộp thuế và quản lý thuế đối với thuế thu nhập cá nhân.
 • Luật Thuế giá trị gia tăng số 20/2017/QH14: Quy định về đối tượng chịu thuế, thuế suất, phương pháp tính thuế, khai thuế, nộp thuế và quản lý thuế đối với thuế giá trị gia tăng.
 • Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 11/2016/QH13: Quy định về đối tượng chịu thuế, thuế suất, phương pháp tính thuế, khai thuế, nộp thuế và quản lý thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tham khảo trang chủ công ty luật TL LAW tốt nhất

 1. Nghị định của Chính phủ:
 • Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế.
 • Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân.
 • Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng.
 • Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
 1. Thông tư của Bộ Tài chính:
 • Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật Quản lý thuế.
 • Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân.
 • Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng.
 • Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Ngoài ra, còn có các văn bản hướng dẫn thi hành khác do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Bộ luật Tố tụng của luật thuế tại Việt Nam

Hiện tại, Việt Nam chưa có một bộ luật riêng về tố tụng thuế. Thay vào đó, các quy định về tố tụng thuế được lồng ghép trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau, bao gồm:

 • Luật Quản lý thuế: Quy định về trình tự, thủ tục thanh tra thuế, kiểm tra thuế, cưỡng chế thuế, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thuế.
 • Bộ luật Dân sự: Quy định về các quy tắc chung về tố tụng, áp dụng cho các vụ án thuế khi không có quy định cụ thể trong luật thuế.
 • Bộ luật Tố tụng hành chính: Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết các vụ án hành chính, áp dụng cho các vụ án hành chính về thuế.
 • Nghị định của Chính phủ về thi hành Luật Quản lý thuế: Quy định chi tiết về trình tự, thủ tục thanh tra thuế, kiểm tra thuế, cưỡng chế thuế, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thuế.
 • Thông tư của Bộ Tài chính: Hướng dẫn thi hành các quy định của pháp luật về thuế, bao gồm cả các quy định về tố tụng thuế.

Tham khảo các dịch vụ luật sư cơ bản

Dưới đây là một số điểm chính về tố tụng thuế tại Việt Nam:

 • Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về thuế:
  • Cơ quan thuế: Giải quyết khiếu nại, tố cáo của người nộp thuế.
  • Tòa án hành chính: Xét xử các vụ án hành chính về thuế.
 • Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp về thuế:
  • Khiếu nại: Người nộp thuế có quyền khiếu nại quyết định hành chính của cơ quan thuế.
  • Tố cáo: Người nộp thuế có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật thuế của cơ quan thuế, công chức thuế.
  • Khởi kiện: Người nộp thuế có quyền khởi kiện quyết định hành chính của cơ quan thuế ra Tòa án hành chính.
 • Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:
  • Quyết định giải quyết khiếu nại: Có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.
  • Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế: Có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành, nếu không có khiếu nại.
  • Án của Tòa án hành chính: Có hiệu lực thi hành kể từ ngày tuyên án.

Bài viết nên xem: Pháp Luật là gì? và Những lưu ý khi lựa chọn dịch vụ tư vấn luật pháp

Lưu ý: Hệ thống pháp luật thuế thường xuyên được sửa đổi, bổ sung. Do đó, bạn cần thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thuế.

 • Các quy định về tố tụng thuế có thể thay đổi theo thời gian. Do đó, cần thường xuyên cập nhật các quy định mới nhất để đảm bảo tuân thủ pháp luật.
 • Người nộp thuế nên tham khảo ý kiến của luật sư nếu có vướng mắc về tố tụng thuế.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các dịch vụ tư vấn thuế của các công ty luật hoặc các chuyên gia thuế để được hỗ trợ tốt nhất. Chúc bạn thành công!

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *